Jaarvergadering 2016 en Jubilarissen

Jaarvergadering 2016 en Jubilarissen

Vandaag hebben wij onze Jaarvergadering gehad, voor het eerst in het nieuwe Kultuurhuus te Overdinkel. 

In ons midden waren twee jubilarissen die al 25 jaar lid zijn bij de vereniging, te weten Peter Oud en Jan Bijkerk. Beiden ontvingen een jubileum speldje van onze voorzitter André Westenbroek. We hebben een kascontrolecommissie verkiezing gehouden en daar is weer een nieuw lid aan toe getreden.

Bij de bestuursverkiezing zijn geen nieuwe leden aan toe gevoegd, maar ook niet afgetreden. De reeds zittende bestuursleden blijven gewoon aan. 1e voorzitter André Westenbroek, 2e voorzitter blijft vacant. 1e secretaris Nelleke Wesseler-Sanders, 2e secretaris Marco Wesseler, 1e Penningmeester Hennie Bijkerk en als 2e Penningmeester Marcel Bijkerk. Samen zijn zij goed ingespeeld op de vereniging en elkaar om de vereniging samen met zijn leden draaiende te houden. Want ook de schuttersvereniging Overdinkel kan niet blijven draaien zonder de inzet van haar eigen leden. Na jaren tegenslagen gehad te hebben, hebben wij het boekjaar positief af mogen sluiten. Dit is opmerkelijk, omdat de kosten hoger waren, omdat wij nood gedwongen een andere tent en daarbij horende inventaris moesten aanschaffen. Dit zegt genoeg over hoe hard de leden, partners en al onze vrijwilligers van onze schuttersvereniging hebben gewerkt om dit te bereiken. Maar hierbij willen wij ook onze donateurs en sponsoren bedanken voor hun inbreng en inzet dit jaar. Onze vereniging kan namelijk ook niet zonder hen. Ook willen we iedereen bedanken die ons dit jaar extra een hart onder de riem hebben gestoken voor alle omstandigheden rondom onze affaire met betrekking tot de vergunning en de Tent met bijbehorend tentboek.

  • Copyright Schuttersvereniging Overdinkel