Interview Annie van der Meijs

Interview Annie van der Meijs

Hoe kwam je bij de schutters?

Ik ben er bij geboren vertelt Annie, mijn vader Willem Reuvers (ook bekend van de Willem Reuvers wisselbeker) was één van de oprichters. Ik ben met de schutters opgegroeid, Papa Willem Reuvers was heel lang Penningmeester, ik hielp hem vroeger veel mee met geld tellen. Vroeger moest er wel eens vanuit het bestuur gebeld worden.

Niet iedereen had een eigen telefoon. Annie kreeg vaak van haar vader fl 0,15 mee en een briefje waarop de boodschap stond, om naar Frans Morshuis te gaan om te kunnen bellen.

Zo weet Annie ons te vertellen toen Frans koning werd zat jij, Marcel Bijkerk, nog bij je moeder in de buik.

Vroeger belden ze Maertens de verlofhouder om geweren te bestellen. Vervolgens vroeg Maertens Jassies om de geweren te brengen. Jassies bracht dan een stuk of 2 wapens, met de boodschap, ik haal ze maandag wel weer op. Vandaag de dag gaat dit er heel anders aan toe.

De partnerschap van Riesenbeck rond 1950

Zo vervolgt Annie haar gesprek rond 1952 was de grens nog dicht. Wij hadden schuttersfeest en Riesenbeck uitgenodigd. Papa (Willem Reuvers) was in heel goed overleg met wethouder Hassink, of de grens open mocht voor 1 dag. Willem Reuvers had het eindelijk voor elkaar gekregen en de grens werd voor één dag opengezet in Overdinkel. Die dag vervolgt Annie haar gesprek, het regende heel hard. Opeens kwam er iemand bij de familie Reuvers thuis om te vertellen dat de Duitsers niet in Overdinkel aangekomen waren, maar in Glanerbrug. Willem Reuvers reed met zijn motor naar Glanerbrug. Op dat zelfde ogenblik, kwam er weer iemand bij de familie Reuvers en vroeg of Willem thuis was? Willem is hier niet, hij is naar Glanerbrug. De schutterstent was namelijk door de heftige regen in elkaar gezakt. Alles wat er die dag mis kon gaan ging wel mis. In de tent werd die dag koeienmelk gekookt voor op de koffie. Door de regen was deze ook nog zuur geworden. Het was me toch een dag vervolgd Annie in haar gesprek.

Annie laat diverse foto’s zien. Zo wijst ze naar een oude foto van vroeger en vertelt ze hierover het volgende: Er waren vroeger altijd twee herauten te paard. Zij gingen voor in de optocht.

Toch wil ik even vertellen hoe onze familie verweven is met de familie Welpelo.

Johan Reinink kende 4 geslachten van de familie Reuvers en van der Meijs.

Willem Reuvers ging als penningmeester met het hof mee naar oale Veploa om af te rekenen.

Later gingen Annie en Frans van der Meijs naar Haini Welpelo voor het afrekenen. José van der Meijs, dochter van Annie ging naar André en Wencke Welpelo om af te rekenen. Marco Mulder kleinzoon van Annie en Frans ging ook in de functie van koning mee naar de familie Welpelo.

In het aller eerste begin moest je betalen om te dansen fl 0,10 voor één dans. Er was toen nog een dansmeester. De dansvloer was afgeschermd met gaas, tegen betaling kon men door een poortje om op de dansvloer te komen. Hier kon men toen met iedereen dansen. Door de bevolking kwam al gauw proat: “bij de schutters ging het er van af!” Om dit te voorkomen, werd het gaas afgedicht met groen en roosjes zodat je niet meer kon gluren wie er met wie danste. Als er een feest was, dan was het ook echt feest. Het was vroeger niet zoals nu, dat je gewoon fris in huis had of hapjes. Dus als er een feestje was dan namen de mensen het er ook echt van!

Zo weet Annie ook te vertellen dat ze hele mooi geweldige nafeesten bij Geerdink met Klaas Regtop heeft gekend. Die naam mag dan ook echt genoemd worden. Klaas Regtop bedacht altijd geks op een feest. Klaas was de sfeermaker van de nafeesten. Klaas was een keer jarig op een nafeest, hij was niet aanwezig. Dat kon toch niet dat Klaas er niet bij was. Alles wat de leden maar vinden konden bij Geerdink wat lawaai maakte werd uit de kasten, hoeken en gaten getrokken. In een lange stoet met een bult lawaai werd Klaas uit huis gehaald. De verjaardags visite aansluitend in de optocht en Klaas werd gedragen op de schouders van de leden naar Geerdink toe, voor weer een geweldig nafeest.

Minder leuk waren de zaterdagavonden. Die liepen niet, de tent was niet vol te krijgen. Zo kwamen er eens Willie en Willeke Alberti samen met Tony Eyk bij de schutters. Je zal dan toch verwachten dat de tent helemaal vol zal zijn, niets was minder waar als er 30 man was dan was het al veel. Vele jaren werden er steeds meer andere evenementen bedacht. Zoals bijv.: een grote Bingo, Harm oet Riessen, Veronica drive-inn, overal was het altijd een drukte van belang maar in onze tent mocht het niet baten.

Er kwam een tijd dat het bestuur in eens niet meer geheel uit heren bestond. Er kwam een dame bij. Op 12 oktober 1986 kwam Annie in het bestuur ze trad in de functie als secretaris als een niet- lid van de schuttersvereniging. Dit was opmerkelijk. Je moest namelijk vroeger lid zijn om in het bestuur te kunnen treden. Annie kreeg direct als eerst vrouw ook stemrecht. De bestuursstructuur veranderde, Annie had het niet altijd makkelijk tussen de heren. Ook werd er een damesclubje opgericht. De dames van de schuttersleden namen recht in eigen hand en zetten gezamenlijk het damesclubje op, hier hadden wij toen ook de Duitse dames bij. Wij hadden toen al te maken met het tijdverschil wintertijd en zomertijd. In Duitsland was dat toen nog niet. Hierdoor hebben we weleens de vergadering moeten vervroegen want de Duitse dames moesten wel vóór 23:00 uur de grens over. De grens ging vroeger echt op slot, niemand kon er dan nog over. Dit waren ook erg mooie tijden.

Onze familie is altijd erg betrokken geweest, bij de schutters. Frans en Annie van der Meijs waren trotse grootouders van 2 regerende Koningen: León Mulder als Jeugdkoning dit was op 25 juni 2011 en Marco Mulder op 26 juni 2011 als Schutterskoning.

Toen León afscheid nam van zijn Jeugdkoningsschap schoot hij met opa’s geweer en de munitie uit opa’s oude doosje. Dat was een hoogte punt voor ons dat beide kleinzonen tegelijk Koning werden. Ook Frans wilde graag Koning worden als Limburger, in 1973 had hij een kans. Toen had hij maar liefst 7 x een ketser (de munitie was defect) het schot daarna werd Hein Nordkamp koning. Frans werd in 1977 Koning voor de 1e keer. Op 26 juni was hij ook jarig er werd groots feest gevierd tot dat …..

Oma Schröder op de dansvloer in elkaar zakte, een hartstilstand, dit liep helaas fataal af. Annie zegt: Von Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Een stilte volgt in de huiskamer van Annie.

Na het overlijden van Haini Welpelo was er geen schuttersfeest, wel is er besloten in overleg met de familie Welpelo om toch te schieten in 1990. Wie Koning worden wou moest de boks in de sokken doen, dit was ook behoorlijk van belang want als je Koning worden wilde moest je toch wel een schone witte broek overhouden. Want het regende en regende die dag.

Annie vindt het van groot belang dat het protocol en traditie bij het monument en onder de vogelstang wordt nageleefd en voortgezet. Dit is ook belangrijk voor de toekomst!

Annie is altijd trots op de schutters. Zeker toen ze haar eigen kleinzoon Marco Mulder in uniform voor het monument zag staan. Om de overleden leden te herdenken waaronder zijn overgrootvader, grootvader en vader. Een emotioneel moment volgde…..

Op mijn vraag aan Annie, aan wie geef jij het geweertje door?

Is het antwoord: Annie Welpelo, omdat Annie van der Meijs wel eens wil weten hoe Annie Welpelo het schutters gebeuren beleeft. Zij hebben al zoveel Koningen als 1e onder hen dak gehad zoals Haini altijd zei.

Hier een link naar het filmpje van Annie haar kleinzoon Marco Mulder voor het monument.

  • Copyright Schuttersvereniging Overdinkel